Kdo jsou naši pacienti

Věkové skupiny, kterých se týká ortoptická péče se v poslední době se významně rozšířily směrem k nejnižším věkovým kategoriím i směrem do vyššího věku.

U kojenců lze nyní pomocí modifikace přístrojů a vyšetřovacích metod provádět screening zrakových očních vad.  Některá pleoptická i ortoptická cvičení lze přizpůsobit dětem již ve věku mezi 2 a 3 rokem. Velmi významná je možnost  vyšetřit i děti této věkové kategorie se speciálními potřebami.

Směrem do vyššího věku  se jedná zejména o stavy po úrazech, neurologických onemocněních, stavech po náhlých mozkových příhodách, nádorových onemocněních, jejichž možnou komplikací může být dvojité vidění, tzv.diplopie.

 

 

Máme smlouvu o poskytování zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami a ty tuto péči (bez ohledu na věk pacienta) plně hradí. Navíc pacienti indikovaní k léčbě nejsou v souladu s legislativou nijak  zahrnováni do nákladů doporučujícího lékaře.

Z hlediska pacienta i doporučujícího lékaře je tedy ortopticko pleoptická léčba zdarma (plně hrazená ze zdravotního pojištění)