Kdo jsou naši pacienti

Věkové skupiny, kterých se týká ortoptická péče se v poslední době se významně rozšířily směrem k nejnižším věkovým kategoriím i směrem do vyššího věku.

U kojenců lze nyní pomocí modifikace přístrojů a vyšetřovacích metod provádět screening zrakových očních vad.  Některá pleoptická i ortoptická cvičení lze přizpůsobit dětem již ve věku mezi 2 a 3 rokem. Velmi významná je možnost  vyšetřit i děti této věkové kategorie se speciálními potřebami.

Směrem do vyššího věku  se jedná zejména o stavy po úrazech, neurologických onemocněních, stavech po náhlých mozkových příhodách, nádorových onemocněních, jejichž možnou komplikací může být dvojité vidění, tzv.diplopie.

 Dle platné legislativy České republiky ortoptista musí splňovat požadavek odborné způsobilosti dle §12 zákona 96/2004 Sb  a pracuje bez odborného dohledu na základě doporučení očního lékaře.

První předpoklad splňuji - mám příslušné osvědčení pro práci bez odborného dohledu číslo 01200001176. Druhá podmínka by neměla být rovněž problém. Pacienty bez doporučení očního léhaře neošetřuji.

Mám smlouvu o poskytování zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami a ty tuto péči (bez ohledu na věk pacienta) plně hradí. Navíc pacienti indikovaní k léčbě nejsou v souladu s legislativou nijak  zahrnováni do nákladů doporučujícího lékaře.

Z hlediska pacienta i doporučujícího lékaře je tedy ortopticko pleoptická léčba zdarma (plně hrazená ze zdravotního pojištění)