Na naše ortoptické pracoviště přijmeme ortoptistku s příslušným vzděláním.

Uvítáme zkušené ortoptisky i absolventky. Nástup možný dle dohody.


V souvislosti s výzvou Ministerstva zdravotnictví k postupnému restartu zdravotní péče ze dne 14.4.2019 upozorňujeme, že opět otevíráme možnost se  telefonicky objednat na pokračování nebo zahájení cvičení.

V duchu výše uvedené výzvy a našich běžných postupů, se musíte objednávat na konkrétní termíny a i nadále budeme bránit hromadění dětí a jejich rodičů v čekárně, jak jsme zavedli s nástupem koronavirové pandemie.  

Vzhledem k tomu, že k úplnému uvolnění veškerých restrikcí shromažďování občanů dojde pravděpodobně až za několik týdnů resp. měsíců, byla by škoda, aby vaše děti zanedbávali ortopticko-pleoptická cvičení, která jak víte,   mají přímý vliv  na kvalitu života dětí v budoucnosti a lze je efektivně provádět pouze v dětském věku.
 

Bc. Eva Modlingerová
 


V době vládou nařízené karantény prosím dodržujte objednací časy a nezdržujte se v čekárně. 

Prakticky budeme fungovat tak, že se budeme snažit bránit hromadění dětí a jejich rodičů v čekárně. Jestliže se vás sejde více najednou, tak si vezmeme vaše  číslo mobilu a zavoláme vám, až na vás dojde řada. Pro děti si potom přijdete v domluvený čas.

Děkujeme za pochopení nutnosti tohoto opatření.


 

Vítejte na stránkách společnosti Ortoptika EVAM s.r.o, která vznikla v lednu 2016 jako nestátní zdravotnické zařízení transformací z ortoptické praxe, kterou provozovala na Kladně  Bc. Eva Modlingerová jako  fyzická osoba od roku 2008.

Abychom uspokojili všechny zájemce o naše služby začala v roce  2016 ve společnosti pracovat ortoptistka Mgr. Bc. Kateřina Kopalová a od září 2018 ortoptistka Radka Samuelová.

Provádíme ortoptické rozbory, ortoptická a pleoptická cvičení jakož i konzervativní léčbu šilhání (strabismu) pacientům všech věkových kategorií od nejranějšího věku ( několika týdnů) až k seniorům. Samozřejmě vždy spolupracujeme s oftalmologem. Naše služby jsou hrazeny zdravotníni pojišťovnami.

U kojenců provádíme screening zrakových očních vad. Některá pleoptická i ortoptická cvičení lze přizpůsobit dětem již ve věku mezi 2 a 3 rokem a proto našimi pacienty jsou děti této věkové kategorie. Více o našich pacientech se dozvíte zde 

Za významnou považuji naši nabídku vyšetření  a konzervativní léčby dětí se speciálními potřebami.  
Ortoptika je obor s dlouhou historií ve světě i u nás. Dle činností stanovených ortoptistům vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR se ortoptika v systému našeho zdravotnictví podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči s cílem dosažení co nejlepší zrakové ostrosti,  navození jednoduchého binokulárního vidění u vrozených  a získaných očních vad.
Více informací o ortoptice můžete najít na těchto stránkách zde